ลงทะเบียนประกันสินค้า

รายละเอียดการลงทะเบียนรับประกันสินค้า

• crimping system และ Global system รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
• กรณีรั่วซึมจากการผลิตของบริษัท เท่านั้น เมื่อติดตั้ง และ ไล่น้ำมันเบรก แล้ว ปรากฏว่ามีน้ำมันเบรกรั่วจากจุดที่ย้ำ